سرور هاي مارکتي


GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB195,500قيمت ثابت851303
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB195,500قيمت ثابت844880
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB195,500قيمت ثابت868087
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 160 GB195,500قيمت ثابت868089
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB204,000قيمت ثابت867508
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB204,000قيمت ثابت836704
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB204,000قيمت ثابت867441
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 750 GB204,00028h 57m868088
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB204,00076h 56m868077
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB204,00096h 29m858528
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت830977
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت835245
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB221,000قيمت ثابت831826
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB221,000قيمت ثابت831973
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB221,000قيمت ثابت831112
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB221,000قيمت ثابت859652
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB221,000قيمت ثابت837112
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت866458
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB221,000قيمت ثابت862974
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت847156
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 320 GB221,000قيمت ثابت855557
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 221,000قيمت ثابت867522
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 320 GB221,000قيمت ثابت869959
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB221,000قيمت ثابت869275
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB221,000قيمت ثابت868071
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 300 GB221,000قيمت ثابت850091
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 221,000قيمت ثابت847539
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB221,00012h 25m854840
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB221,00041h 28m823783
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB221,00047h 48m835453
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB221,00051h 1m856451
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 160 GB221,00065h 34m873591
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB221,00067h 52m822654
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 221,00071h 39m857347
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB221,00076h 5m874162
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB221,00076h 41m839016
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 1 TB221,00079h 55m873377
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB221,00094h 19m833382
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB221,00094h 59m822755
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB221,000103h 54m874403
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 221,000109h 43m872096
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB221,000118h 58m864172
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000122h 1m861411
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000128h 30m874670
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB221,000134h 19m818520
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB221,000142h 19m873666
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000143h 13m868671
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB221,000145h 10m873308
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000174h 17m867319
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 221,000196h 55m859770
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 229,5002h 21m871452
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 229,5003h 12m869367
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 229,5005h 6m867683
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB229,5006h 50m874442
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 229,50015h 42m872591
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB INIC 229,50019h 9m850028
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 229,50019h 10m857360
AMD Athlon 64 5600+ X214716 GB2 x 400 GB229,50049h 29m872775
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB ENT.HDD 229,50051h 26m873144
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB229,50061h 43m828640
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 229,50070h 19m872559
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 229,50084h 55m867761
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB238,000قيمت ثابت831796
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB238,000قيمت ثابت844987
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 500 GB238,000قيمت ثابت868090
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 1 TB238,000قيمت ثابت871758
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB238,000قيمت ثابت835271
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 238,0003h 3m870409
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB ENT.HDD 238,0003h 28m874379
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 238,00014h 7m872365
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 238,00019h 27m864977
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB238,00020h 2m873161
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 238,00025h 22m872110
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB238,00029h 41m874074
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 238,00037h 33m874906
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 238,00050h 42m874295
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR INIC 238,00077h 27m835098
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 246,5002h 30m874460
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB246,50011h 43m873590
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 246,50018h 19m874822
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 246,50027h 1m874269
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 246,50041h 26m850397
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 246,50057h 57m840585
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB246,50064h 34m873375
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 246,50066h 32m874313
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 246,50067h 30m874551
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ECC INIC 246,500101h 50m874835
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC INIC 255,000قيمت ثابت870740
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 255,00017m 868391
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 255,0002h 49m871607
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 1 TB255,0008h 35m874183
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 255,00012h 59m870602
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 255,00019h 36m872345
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB255,00027h 47m875980
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 255,00074h 13m874272
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB272,000قيمت ثابت851343
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB272,000قيمت ثابت837193
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB272,000قيمت ثابت833802
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB272,000قيمت ثابت835310
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB272,000قيمت ثابت840031
 • «
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >
 • »