سرور اختصاصی آلمان


سرورهای اختصاصی آلمان سرورهای ارائه شده در این کشور توسط دیتاسنتر Hetzner ارائه می گردد که یکی از بزرگترین دیتاسنترهای اروپا شمرده می شود این دیتاسنتر به منظور استفاده به عنوان هاست اشتراکی و راه اندازی وب سایت با هزینه پایین نیز کاربران ایرانی را بیشتر به خود جلب کرده است.

EX41 EX41-SSD EX41S​​ EX41S-SSD EX51
رم رم حافظه موقت سرور است که وظیفه آن ذخیره داده ها و دستورالعمل‎هایی است که یک وب سایت به آن نیاز دارد و آنها را برای پردازش به پردازنده می‎فرستد. این حافظه نقش بسزایی در سرعت پردازش دارد. 32GB DDR4 32GB DDR4 64GB DDR4 64GB DDR4 64GB DDR4
پردازنده پردازنده یا CPU یکی اصلی‎ترین ویژگی‎های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات‎‎های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت‎هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می‎گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند. Core i7-6700 Core i7-6700 Core i7-6700 Core i7-6700 Core i7-6700
هارد فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 2x4TB SATA 2x500GB SSD 2x2TB SATA 2x250TB SSD 2x4TB SATA
ترافیک ماهیانه پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. 30TB 30TB 30TB 30TB 50TB
هزینه راه اندازی هزینه نصب توسط دیتاسنتر آلمانی دریافت میشود و بصورت یک بار و در ماه اول لحاظ میشود. 399.000 399.000 399.000 399.000 497.000
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

199,000

ماهیانه - تومان

199,000

ماهیانه - تومان

199,000

ماهیانه - تومان

199,000

ماهیانه - تومان

246,000

ماهیانه - تومان


EX51-SSD EX40 EX40-SSD​​ EX40-Hybrid PX61
رم رم حافظه موقت سرور است که وظیفه آن ذخیره داده ها و دستورالعمل‎هایی است که یک وب سایت به آن نیاز دارد و آنها را برای پردازش به پردازنده می‎فرستد. این حافظه نقش بسزایی در سرعت پردازش دارد. 64GB DDR4 32GB DDR3 32GB DDR3 32GB DDR3 64GB DDR4
پردازنده پردازنده یا CPU یکی اصلی‎ترین ویژگی‎های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات‎‎های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت‎هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می‎گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند. Core i7-6700 Core i7-4770 Core i7-4770 Core i7-4770 E3-1275 v5
هارد فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 2x500GB SSD 2x2TB SATA 2x240GB SSD 2x2TB SATA 2x4TB SATA
ترافیک ماهیانه پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. 30TB 30TB 30TB 30TB 50TB
هزینه راه اندازی هزینه نصب توسط دیتاسنتر آلمانی دریافت میشود و بصورت یک بار و در ماه اول لحاظ میشود. 497.000 رایگان رایگان 293.000 599.000
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

246,000

ماهیانه - تومان

208,000

ماهیانه - تومان

250,000

ماهیانه - تومان

293,000

ماهیانه - تومان

297,000

ماهیانه - تومان


PX61-SSD PX61-NVMe PX91​​ PX91-SSD PX121
رم رم حافظه موقت سرور است که وظیفه آن ذخیره داده ها و دستورالعمل‎هایی است که یک وب سایت به آن نیاز دارد و آنها را برای پردازش به پردازنده می‎فرستد. این حافظه نقش بسزایی در سرعت پردازش دارد. 64GB DDR4 64GB DDR4 128GB DDR4 128GB DDR4 256GB DDR4
پردازنده پردازنده یا CPU یکی اصلی‎ترین ویژگی‎های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات‎‎های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت‎هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می‎گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند. E3-1275 v5 E3-1275 v5 E5-1650 v3 E5-1650 v3 E5-1650 v3
هارد فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 2x48GB SSD 2x512GB SSD 2x2TB SATA 2x240GB SSD 2x4TB SATA
ترافیک ماهیانه پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. 30TB 30TB 30TB 30TB 50TB
هزینه راه اندازی هزینه نصب توسط دیتاسنتر آلمانی دریافت میشود و بصورت یک بار و در ماه اول لحاظ میشود. 599.000 599.000 463.000 463.000 590.000
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

297,000

ماهیانه - تومان

297,000

ماهیانه - تومان

463,000

ماهیانه - تومان

463,000

ماهیانه - تومان

590,000

ماهیانه - تومان


PX121-SSD SX61 SX134 SX291 R530 DX141
رم رم حافظه موقت سرور است که وظیفه آن ذخیره داده ها و دستورالعمل‎هایی است که یک وب سایت به آن نیاز دارد و آنها را برای پردازش به پردازنده می‎فرستد. این حافظه نقش بسزایی در سرعت پردازش دارد. 256GB DDR4 32GB DDR3 64GB DDR3 128GB DDR3 64GB DDR4
پردازنده پردازنده یا CPU یکی اصلی‎ترین ویژگی‎های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات‎‎های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت‎هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می‎گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند. E5-1650 v3 Core i7-3770 E5-1650v2 E5-1650v2 E5-1650v3
هارد فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. 2x480GB SSD 4x6TB SSD 10x6TB SATA 15x6TB SATA 2TB SATA
ترافیک ماهیانه پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. 50TB 30TB 50TB 100TB 100TB
هزینه راه اندازی هزینه نصب توسط دیتاسنتر آلمانی دریافت میشود و بصورت یک بار و در ماه اول لحاظ میشود. 590.000 348.000 854.000 1.258.000 548.000
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

590,000

ماهیانه - تومان

348,000

ماهیانه - تومان

854,000

ماهیانه - تومان

1,258,000

ماهیانه - تومان

599,000

ماهیانه - تومان

آی پی اختصاصی هر سرور جهت اتصال به شبکه جهانی نیاز به یک آی پی دارد.          1  عدد اختصاصی                   1  عدد اختصاصی                   1  عدد اختصاصی                   1  عدد اختصاصی                   1  عدد اختصاصی         
پورت سرور پورت به میزبان کشش سرعت اینترنت هر سرور پورت میگویند. 1   گیگابایت 1   گیگابایت 1   گیگابایت 1   گیگابایت 1   گیگابایت
ساب پنل پنل مدیریت سرور در مواقع ضروری جهت خاموش ، روشن و ری استارت و یا تغییر اطلاعات داخلی سرور
هزینه هر ایپی تعداد هسته پردازنده سرویس 4500 تومان 4500 تومان 4500 تومان 4500 تومان 4500 تومان
امکان مجازی ساز کردن تقسیم سرور به چند سرور کوچک با استفاده از مجازی سازهایی مانند vmware , KVM و ..
امکان ارتقا تمامی سرورها قابلیلت ارتقا به پلن بالاتر و یا منابع را دارند.
موقعیت سرور این سرورها درون دیتاسنتر هتزنر آلمان نگهداری میشوند. آلمان آلمان آلمان آلمان آلمان


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به لسترلوک میباشد.

بیا بالا