با سلام خدمت شما مشریان عزیز
تمامی سرویس های داخل کشور توسط بیمه ایران بیمه شدند تا در صورت بروز مشکل برای سرور و یا اطلاعات شما  پرداخت خسارت و یا جبران خسارت برای شما مشتریان عزیز انجام شود
این کار تنها برای آسوده خیال شدن شما مشتریان عزیز انجام شده است تا با خیال راحت از سرویس ها استفاده کنید


واحد فنی لسترلوک


Sunday, January 8, 2017

« برگشت