Mar 20th خاموشی سرور

با عرض سلام
سرور با رنج های زیر به مدت نیم ساعت از دسترس خارج میشوند جهت برسی دیتاسنتر 
195.201.156  And  195.201.105
195.201.13 And  195.201.53

 باتشکر از صبر و شکیبایه شما
سال نو پیشاپیش مبارک