هاست لینوکس سی پنل خارج

WHc-1

سه ماهه و سالانه

 • 250 MB فضا
 • نامحدود پهنـای باند
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • Lite speed وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
شروع از
10,000 تومان
سه ماهه
سفارش دهید
WHc-2

سه ماهه و سالانه

 • 500 MB فضا
 • نامحدود پهنـای باند
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • Lite speed وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
14,000 تومان
سه ماهه
سفارش دهید
WHc-3

سه ماهه شش ماهه سالانه

 • 1000 MB فضا
 • نامحدود پهنـای باند
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • Lite speed وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
17,000 تومان
سه ماهه
سفارش دهید
WHc-4

یک ماهه شش ماهه سالانه

 • 2000 MB فضا
 • نامحدود پهنـای باند
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • Lite speed وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
9,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
WHc-5

ماهانه شش ماهه سالیانه

 • 5000 MB فضا
 • نامحدود پهنـای باند
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • Lite speed وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
15,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید