هاست پربازدید سی پنل ایران

CHc-1
 • 1000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • Lightspeed وب سرور
25,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
CHc-2
 • 2000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • Lightspeed وب سرور
37,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
CHc-3
 • 5000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • Lightspeed وب سرور
65,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
CHc-4
 • 10000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • Lightspeed وب سرور
98,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید