جستجوگر دامنه برای جستجوی نام مناسب برای دامنه ی شما ...

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

  مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان) نشان تجاری زمان ثبت
.com 1 سال 38,000 38,000 38,000 آنی
.net 1 سال 38,000 38,000 38,000 آنی
.org 1 سال 43,000 43,000 43,000 آنی
.ir 1 سال 4,850 4,850 4,850 آنی
.biz 1 سال 20,000 20,000 20,000 آنی
.info 1 سال 13,000 13,000 13,000 آنی
.ws 1 سال 48,000 48,000 48,000 آنی
.name 1 سال 38,000 38,000 38,000 آنی
.us 1 سال 27,000 27,000 27,000 آنی
.bz 1 سال 175,000 175,000 175,000 آنی
.tv 1 سال 99,000 99,000 99,000 آنی
.cc 1 سال 81,000 81,000 81,000 آنی
.me 1 سال 76,000 76,000 76,000 آنی
.co 1 سال 85,000 85,000 85,000 آنی
.in 1 سال 13,900 13,900 13,900 آنی
.asia 1 سال 42,000 42,000 42,000 آنی
.mobi 1 سال 39,000 39,000 39,000 آنی
.company 1 سال 65,000 65,000 65,000 آنی
.center 1 سال 65,000 65,000 65,000 آنی
.zone 1 سال 95,000 95,000 95,000 آنی
.gallery 1 سال 65,000 65,000 65,000 آنی
.co.ir 1 سال 4,850 4,850 4,850 آنی
.ac.ir 1 سال 4,850 4,850 4,850 آنی
.sch.ir 1 سال 4,850 4,850 4,850 آنی