سرور هاي مارکتي


GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 160 GB139,8004h 12m753486
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB139,8006h 47m729557
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB139,80076h 42m753453
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB149,40028h 11m753485
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB iNIC 154,20022h 28m753396
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB173,40031h 5m730765
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB173,40035h 0m753469
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB173,40043h 49m750330
Intel Core i7-950 - Red.PS568212 GB2 x 750 GB173,40063h 18m749119
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB178,2006h 51m753467
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB178,2007h 10m750743
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 400 GB178,20012h 13m753450
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB178,20019h 13m751643
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB178,20022h 19m748720
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB178,20033h 18m750616
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB178,20033h 50m748816
Intel Core i7-930516512 GB2 x 1.5 TB178,20036h 32m751665
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB178,20043h 55m751150
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB178,20044h 16m751658
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB178,20046h 0m751686
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB178,20049h 57m753459
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB178,20053h 11m749044
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB178,20061h 16m751295
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 178,20066h 36m746977
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1 TB183,000قيمت ثابت749165
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 750 GB183,000قيمت ثابت749188
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB183,000قيمت ثابت749166
Intel Core i7-980 - Red.PS885924 GB2 x 1.5 TB183,000قيمت ثابت749179
Intel Core i7-980x894424 GB3 x 1.5 TB183,000قيمت ثابت749173
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 2 TB183,000قيمت ثابت749186
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 183,000قيمت ثابت749135
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB183,0003h 56m749378
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB183,0007h 7m727307
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB183,0009h 50m753473
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB183,00011h 50m753513
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB183,00023h 44m750892
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 183,00024h 58m750875
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB183,00025h 34m751723
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB183,00027h 59m751725
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB183,00030h 57m749338
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB183,00035h 4m751722
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 183,00035h 43m751243
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 183,00042h 18m749004
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB183,00054h 54m751633
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 183,00060h 37m748482
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB183,00075h 48m751641
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB iNIC 187,8002h 13m749147
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB187,8004h 5m751782
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 187,80012h 51m743587
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB187,80024h 24m751635
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB187,80029h 10m750951
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB iNIC 187,80033h 19m749149
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1 TB187,80034h 57m751784
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 1.5 TB187,80040h 46m749183
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB187,80042h 40m751639
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1 TB187,80050h 47m751660
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB187,80081h 58m754494
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB187,80082h 22m756254
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1 TB187,80088h 18m749118
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 2 TB iNIC 192,60010h 0m749237
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB HWR 192,60013h 15m750942
Intel Core i7-980885924 GB2 x 2 TB192,60019h 51m749227
Intel Core i7-980885924 GB2 x 1.5 TB192,60036h 44m749189
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 192,60038h 58m751075
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB Ent.HDD 192,60041h 1m751219
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB192,60049h 27m757545
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB192,60050h 44m757417
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB192,60051h 34m743028
Intel Core i7-950568248 GB2 x 2 TB Ent.HDD 192,60073h 10m749122
Intel Core i7-920500548 GB2 x 750 GB197,4002h 3m753501
Intel Core i7-930516548 GB2 x 750 GB197,4003h 19m753508
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 197,40036h 50m753104
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 197,40040h 23m755634
Intel Core i7-930516524 GB2 x 2 TB197,40046h 54m754441
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 197,40055h 54m757079
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 197,40062h 45m752969
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB iNIC 197,40068h 36m748934
Intel Core i7-975 - Red.PS637012 GB3 x 1.5 TB HWR 202,200قيمت ثابت754744
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 202,2001h 35m753022
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 202,2009h 28m755682
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 202,20010h 27m753591
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB HWR 202,20017h 14m749168
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 202,20023h 11m750862
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1.5 TB202,20028h 54m757138
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB iNIC 202,20032h 13m751902
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 202,20040h 14m753093
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB202,20042h 55m755087
Intel Core i7-975637012 GB3 x 750 GB202,20049h 21m757149
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB HWR 202,20050h 33m751081
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 202,20052h 36m752980
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 202,20061h 59m750890
Intel Core i7-975637024 GB3 x 2 TB202,20068h 52m751781
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB202,20072h 51m751074
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB Ent.HDD 202,20078h 40m757155
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 207,0005h 15m751106
Intel Core i7-960601224 GB2 x 1.5 TB207,0009h 38m725505
Intel Core i7-950568224 GB3 x 750 GB207,00014h 56m754472
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB iNIC 207,00020h 8m754783
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 2 TB HWR ECC iNIC 207,00026h 43m755672
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB207,00027h 58m755061
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • »