سرور هاي مارکتي


GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB195,500قيمت ثابت851303
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB195,500قيمت ثابت844880
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB195,500قيمت ثابت868087
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 160 GB195,500قيمت ثابت868089
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB204,000قيمت ثابت864499
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB204,000قيمت ثابت836704
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB204,000قيمت ثابت867441
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 750 GB204,00029h 3m868088
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB204,00077h 2m868077
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB204,00096h 35m858528
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت830977
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت835245
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB221,000قيمت ثابت831826
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB221,000قيمت ثابت831973
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB221,000قيمت ثابت831112
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB221,000قيمت ثابت859652
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB221,000قيمت ثابت837112
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت866458
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB221,000قيمت ثابت862974
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB221,000قيمت ثابت847156
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 320 GB221,000قيمت ثابت855557
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 221,000قيمت ثابت867522
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 320 GB221,000قيمت ثابت869959
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB221,000قيمت ثابت869275
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB221,000قيمت ثابت868071
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 300 GB221,000قيمت ثابت850091
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 221,000قيمت ثابت847539
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 221,000قيمت ثابت872585
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB221,00012h 31m854840
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB221,00041h 33m823783
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB221,00047h 54m835453
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB221,00051h 7m856451
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 160 GB221,00065h 40m873591
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB221,00067h 58m822654
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 221,00071h 45m857347
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB221,00073h 31m871970
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB221,00076h 47m839016
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 1 TB221,00080h 1m873377
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB221,00094h 25m833382
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB221,00095h 5m822755
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB221,000104h 0m874403
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 221,000109h 49m872096
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB221,000119h 4m864172
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000122h 7m861411
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000128h 36m874670
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB221,000134h 25m818520
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB221,000142h 24m873666
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000143h 18m868671
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB221,000145h 15m873308
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 221,000174h 23m867319
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 221,000197h 0m859770
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 229,5002h 26m871452
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 229,5003h 18m869367
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB229,5006h 56m874442
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 229,50015h 48m872591
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB INIC 229,50019h 15m850028
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 229,50019h 16m857360
AMD Athlon 64 5600+ X214716 GB2 x 400 GB229,50049h 34m872775
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB ENT.HDD 229,50051h 32m873144
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB229,50061h 49m828640
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 229,50070h 24m872559
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 229,50085h 1m867761
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB238,000قيمت ثابت831796
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB238,000قيمت ثابت844987
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 500 GB238,000قيمت ثابت868090
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 1 TB238,000قيمت ثابت871758
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB238,000قيمت ثابت835271
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 238,0003h 9m870409
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB ENT.HDD 238,0003h 34m874379
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 238,00014h 13m872365
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 238,00019h 33m864977
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB238,00020h 8m873161
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 238,00025h 27m872110
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB238,00029h 47m874074
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 238,00037h 38m874906
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 238,00050h 47m874295
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR INIC 238,00077h 32m835098
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 246,5002h 36m874460
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB246,50011h 49m873590
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 246,50018h 25m874822
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 246,50027h 7m874269
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 246,50041h 32m850397
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 246,50058h 3m840585
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB246,50064h 40m873375
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 246,50066h 38m874313
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 246,50067h 36m874551
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ECC INIC 246,500101h 56m874835
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC INIC 255,000قيمت ثابت870740
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 255,00022m 868391
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 255,0002h 55m871607
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 1 TB255,0008h 41m874183
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 255,00013h 5m870602
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 255,00019h 42m872345
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB255,00027h 52m875980
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 255,00074h 19m874272
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB272,000قيمت ثابت851343
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB272,000قيمت ثابت837193
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB272,000قيمت ثابت833802
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB272,000قيمت ثابت835310
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB272,000قيمت ثابت840031
 • «
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >
 • »